Situationsanalys

I kaos, gör en situationsanalys = S – O – R – K – K (tillämpad beteendeanalys)

 

• S: hur ser situationen ut – går den att påverka? Kan jag undvika den? Är det i så fall ”flykt, kallelse eller faktisk överlevnad”? Har jag negativa minnen kopplade till liknande händelser som påverkar mina automatiska reaktioner?

• O: automatiska responser – kan vara vägledande men kan också göra att man blir situationsstyrd. Vilka tankar, känslor och fysiologiska reaktioner utlöses av situationen? Kan jag stå ut med att ha dem och agera utifrån långsiktiga mål?

• R: valt beteende (som blir någon annans och mitt eget nästa S….)Är pannloberna med? Är detta vad jag kan stå för och kan jag se mig själv i ögonen ikväll?

• K: kortsiktig konsekvens – går jag på snabba förstärkare? Väljer jag beteenden som ger mig direkt belöningskänsla eller att jag slipper obehaget i stunden? Vågar jag pröva nya beteenden som inte leder till direkt tillfredsställelse? Är jag beredd att ta risker för att nå ett långsiktigt mål istället?

• K: långsiktig konsekvens – det som blir upplevelsen av ”jag över tid”. Obs! Genomskåda ”etiketterna” som vi använder oss av i vårt dagliga språkbruk. ”Smidig och snäll” kan betyda ”lättstyrd och insiktslös” medan ”kategorisk och självcentrerad”, kan betyda ”principfast och konsekvent”…Vem äger sanningen?