Egna publikationer

Humanism och att fritt få välja: Vad är det man vill köpa - och vad är det vi säljer? av Kadowaki Åsa, John Michael, Isaksson Malin Lundberg, Bengtsson Urban, Linder Jürgen, Rousseau Andréas, Peebo Beatrice

Debatt artikel i Läkartidningen 2009 nr 30 sid 1914-5 

Replik till Jan Beskows debattinlägg av Åsa Kadowaki

"Hur man hanterar livet har betydelse för den psykiska hälsan" av Åsa Kadowaki och Andréas Rousseau

Debattartikel i Läkartidningen

"Att fly det onda", intervju av Hanne Kjöller med Urban Bengtson och Åsa Kadowaki, DN aug 2007

"Sjukskrivning kan stjälpa istället för att hjälpa", intervju med Urban Bengtsson och Åsa Kadowaki i Östgötacorrespondenten 2007

se också www.viktigtpariktigt.nu fliken "För sjukvården"