Tidigare aktiviteter

2015 Vår tids största hot mot folkhälsan är rädsla för stress. 5/5 2015 utkommer hälsopsykologen Kelly McGonigal med en ny bok - om stress! Se hennes TEDtalk "How to make stress your friend". Livet ska användas - inte skyddas.

2014 Åren går. Vårdsituationen har blivit allt mer problematisk utifrån marknadsekonomiskt tänkande, kundperspektiv, otydliga prioriteringar och vinster i välfärden. Boken "Svensk sjukvård till vanvett..."blev ingen kioskvältare när den kom för snart 5 år sedan, men säljer fortfarande. Kanske kom den för tidigt? De som vill stå med på den här sidan ökar långsamt i antal. Det ger hopp om läkekonsten.

2011 och framåt har vi setts två ggr per termin och jobbat med psykologiska behandlingsfärdigheter.  Alla som är engagerade jobbar mycket med fokus på att bidra till våra patienters utveckling. Vi som träffats blev trötta på att sitta och prata om samma sak varje möte utan att det ledde till någon förändring, varför vi gick tillbaka till det vi kan påverka. Dvs, hjälpa de som söker hjälp till egen förändring. Vi fortätter också att föreläsa samt delta i intervjuer och skriva egna artiklar.

Vi behöver inte må så dåligt som vi gör i Sverige,

2009-05-29 LmG-möte, Psykologpartners Lkpg 12-17

Författande av artikel. Humanism och att fritt få välja: Vad är det man vill köpa - och vad är det vi säljer? 

2009-03-27 LmG-möte, Psykologpartners Lkpg 12-15

Diskussion etiska principer.

2009-02-13 LmG-möte, Psykologpartners Lkpg 12-15

Skriva debattartikel med fokus på föreställningar i det svenska samhället som vidmakthåller psykisk ohälsa.

2008-12-01 Åhörare konferens angående "Pathways to work", Rosenbad konf.center kl 10-17

Socialdepartementets vetenskapliga råd arrangerar konferens ang. hur man hjälper människor tillbaka i arbete från utanförskap

2008-11-27 kl 14-18 Huddinge samordningsförbund,Sthm

Föreläsning Inlärningspsykologi,autonomi och vad är det vi förstärker i svensk sjukvård?

2008-11-27 kl 8.30-10.30 Samordningsförbundet Haninge

Föreläsning Curlingsjukvård, motiverande samtal och att få till stånd beteendeförändring

2008-10-06 kl 15-18, Arbetsmöte Psykologpartners

Diskussion ang. föreläsningsdag med tema svensk sjukvård - Vad är det läkarkåren/andra behandlare behöver göra anorlunda och vilken kunskap behövs för det?

2008-06-02, Arbetsmöte Lkpg, Psykologpartners kl 15-18.

Framtida strategier - hur hålla Läkare med gränser vid liv?!

2008-04-18, Arbetsmöte, Psykologpartners Linköping kl 13.30-18

Föreläsningsplanering - fokus Curlingsjukvård

2008-04-17, kl 9-11, Umeå/FK

Föreläsning "Det dialektiska mötet" om alternativa förhållningssöätt till utmattningssyndrom (beteendeaktivering)

2008-03-14 kl 10.15 Polstjärnan Sthm

Föreläsning om att få patienter med smärta i rörelse. Lev inte efter "Dead mans rule"(sätt inte upp livsmål som en död man gör bätre)

Föreningen Mot smärta.

2008 -01- 16 kl 12-17, Psykologpartners i Linköping

Arbetsdag uppföljning tema etik. Genomgång teorier och planering av utbildningsstrimma i samarbete med SYLF i Östergötland

2007-11-24 kl 9.30-16, Psykologpartners

Arbetsdag med tema etik - hur ska vi återta det professionella ansvaret för våra beslut och öka medvetenheten kring vad våra medicnska åtgärder leder till.

2007-11-20 kl 13-17

Föreläsning ”Professionalism, gränssättning och curlingsjukvård. Stora Nassa, Centrum för folkhälsa, Stockholm

2007-11-14

Temadag om TILLIT i vården, Helsingborgs lasarett

2007-10-17

Föreläsning om varför "Läkare med gränser" initierats, Läkaresällskapet i Linköping kl 18-20 i SYLF's regi.

2007-10-09

Debattartikel i Läkartidningen "Våga att inte sjukskriva" av Bengt G Jönsson Sorgenfrimottagningen Malmö

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=7730

2007-09-10 och 09-24

Temadag i Region Skåne om "En förbättrad sjukskrivningsprocess" och diskussion om Socialstyrelsens Försäkringsmedicinska beslutsstöd för sjukskrivningar

2007-08-24

Nyhetsartikel/intervju i Östgöta Correspondenten "Sjukskrivning kan stjälpa istället för att hjälpa". 

http://www.corren.se/archive/2007/8/24/jcegc1pu1z309yb.xml

2007-08-18

Intervjubaserad ledare av Hanne Kjöller i DN "Att fly det onda"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=681994

2007-04-18 kl 18.30-19-30

"Självhjälp vid sömnsvårigheter" KBT-baserad föreläsning ABF-huset Stockholm. För ytterligare info se http://www.kbt.nu

2007-01-25

Öppen föreläsning hos Psykologpartners W&W  Linköping; "Inlärningspsykologiska grunder för ökad kunskap om hur jag kan hjälpa min patient genom hur jag beter mig"

2007-01-10

Debattartikel i läkartidningen; "Hur man hanterar livet har betydelse för den psykiska hälsan" 

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=5806

2006-11-22

Läkare med gränser har bjudit på sin första föreläsning. Jönköpings kvinnliga läkarförening (KLIV) 

hade lunch till lunch-seminarium 17-18/11-06 om empowerment(egenmakt), gränssättning och curlingsjukvård.

2006-10-16

Välkommen till vår nya hemsida i uppbyggnadsfas

2006-10-18

Läkare med gränser har nu en bloggfunktion som Du når på http://blogg.lakaremedgranser.org