Centrala artiklar

www.viktigtpariktigt.nu fliken "för sjukvården"

Fakta och fiktion i psykoterapiforskning av Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut (KBT)

Stödet för psykodynamisk terapi av Billy Larsson, leg. psykolog

Läkaren som talar om hållbar medicin, intervju med Linn Getz i Läkartidningen nov 2009

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.503263-kritik-mot-screening

www.dn.se/ledare/signerat/obildbara-eller-bara-foraktfulla