Sjukskrivningar

Förhållningssätt till sjukskrivning

Sjukskrivningspolicy för vårdcentraler av Monika Engblom, distriktsläkare från Stockholm

Sjukskrivningsråd av Bengt G. Jöhnson, distriktsläkare från Malmö

Sjukskrivningskonsultation, vad är det? av Renée Vickhoff, distriktsläkare i Skåne

Reflektioner kring sjukskrivning

I huvudet på en gammal företagsläkare av Gun-Britt Karlsson, företagsläkare

Arbetsförmåga

Underlag för bedömning av funktions- och arbetsförmåga av Johan Grafström

Betänkande från Regeringen nov 2009