Professionalitet

Professionell är att inneha ett specifikt yrkes kunskapsbas och kompetens samt att använda den kunskapen till största nytta för så många som möjligt, vilket kräver ständiga prioriteringar. Prioriteringar underlättas av gemensamt satta och etiskt värderade mål. Finns sådana i dagens sjukvård eller är det ”skriker mest som får mest” liksom ”lovar bäst får flest röster”? Och ”Vi måste göra allt vi kan(tekniskt…)!”. Går jag till mitt arbete för att vara snäll och bli omtyckt ELLER är jag en ”spjutspets” som används för specifika, medicinska mål? Som professionell inom läkekonsten måste jag acceptera att dödligheten är 100% och att det bara är en fråga om” när jag dör” istället för ”om jag dör”. Däremot kan jag som professionell inom läkekonsten utveckla förmåga att trösta, lindra och ibland bota olika medicinska tillstånd. Läkare kan hjälpa till och förlänga liv men aldrig "rädda liv" i ett långsiktigt perspektiv.

Grundläggande professionella beteenden                    

Mötet - om mötet mellan läkare och patient av funderade Mina 7 år

Medikalisering

Medikaliseringen av Owe Landström

Hälsa

Om det höga ohälsotalet bland befolkningen av Gregor Bergquist

Hälsa eller ohälsa – vilken sida är vårdens? av Malin Lundberg Isaksson

Etik

Vårdetik av initiativtagarna till nätverket

Aktörsmodellen

Att möta det obehagliga av Malin Lundberg Isaksson