Underlag för bedömning av funktions- och arbetsförmåga

Underlag för bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga

1. Finns det någon funktionsnedsättning vad gäller allmänna dagliga funktioner såsom av och påklädning? Sköta hygien ?

2. Klarar patienten lättare hushållssysslor såsom laga mat, duka ?

3. Föreligger det behov av hjälpmedel i vardagen (ej arbete)?

4. Rörelseförmåga – gångsträcka, förmåga till trappgång, förmåga att köra bil?

5. Har den försäkrade några fritidssysslor? Föreningsverksamhet?

6. Finns mental påverkan såsom minnesstörning? 

    Koncentrationssvårigheter? Uttröttbarhet? Synstörning?       Hörselstörning?

7. Sömnstörning? Dagtrötthet?

8. Psykiska besvär såsom nedstämdhet? Oro? MADRS?

9. Vilken medicinsk behandling pågår? Mediciner – sort och mängd? Sjukgymnastik – typ och frekvens? Samtal? Etc. 

10. Finns det något som saknas i rehabilitering utifrån den försäkrades synpunkt? Motivation/delaktighet i rehabilitering?