Självhjälpslitteratur

Russ Harris: Lyckofällan och Kärlekens ACT

Harris är psykiater och KBT-psykoterapeut som arbetar enligt ACT - acceptance and commitment therapy. Han använder exempel som är lätta att känna igen sig i - och berättar hur vi kan träna upp nya färdigheter att hantera livet så att det smakar bättre.

Kerstin Jeding "29 sidor mot...(stress eller oro eller sömnstörning)" Att Jeding lyckats sammanfatta en hel behandling på ett begripligt sätt på 29 sidor är ett stordåd. För den som inte orkar jobba sig igenom Russ Harris "Lyckofällan"

Olle Wadström " Sluta älta och grubbla. Lättare gjort med kognitiv betendeterapi"

Lär dig möta dina katastroftankar istället för att fruktlöst fösöka undvika dem. Fokusera på det du vill uppnå istället för det du vill undvika.    

Per Carlbring "Ingen panik"

Bota ditt panikångestsyndrom med kognitiv beteendterapi. Sluta fly, undvika och katastroftänka.

Addis /Martell ”Ta makten över depressionen : förändra dina vanor - förbättra ditt liv”

Tänk om depression inte är en sjukdom i sig själv, utan ett symtom som pekar på konkreta saker i livet som behöver tas itu med? Det skulle inte bara ändra hur vi ser på depressionen utan framför allt vilka strategier vi väljer när vi försöker bota den.Metoden beteendeaktivering bygger på denna genomgripande och insiktsfulla förutsättning. Tekniken ger snabb och effektiv hjälp vid depression genom att guida dig till avgörande förändringar, och till att återerövra ett värdefullt och belönande liv.

·          Steven Hayes ”Sluta grubbla, börja leva”

Förbered dig på att ta ett annorlunda perspektiv på ditt liv – och hur du lever det! ACT är en metod som betonar vikten av acceptans och engagemang för att kunna gå vidare om du är stressad, deprimerad, eller av någon annan anledning har fastnat i ett negativt levnadssätt. 

Men Sluta grubbla börja leva är mer än en självhjälpsbok för ett specifikt besvär – det är en djupgående och fascinerande metod att komma i kontakt med och börja leva ett rikare och mer fungerande liv. 

ACT (Acceptance Commitment Therapy) har också kallats "tredje vågens KBT". Förutom allmänheten, kommer även studenter och behandlare inom KBT vara en målgrupp för boken. Bokens budskap påminner om det som Anna Kåver och Åsa Nilsonne för fram i sina böcker, en kLitteraturombination av KBT och Acceptans. 

   

       Aaroe ”Vinn över din depression”

Boken ger konkret hjälp till självhjälp genom en handfast guide för dig som vill arbeta dig ur en depression på egen hand eller tillsammans med en terapeut.

       Depression drabbar stora delar av befolkningen och att övervinna en depression kräver hårt arbete. Den här boken ger dig konkreta råd och inte minst övningar och uppgifter som du ska arbeta aktivt med. Boken ger också hjälp att sätta samman ett första-hjälpen-paket, för att förebygga nya depressioner. Bokens inriktning är kognitiv beteendeterapi, en inriktning som är på stark frammarsch.

Vinn över din depression kan med fördel också användas som komplement inom ramen för en terapi.

 

·      Gilbert ”Hantera din depression”

En handbok som ger hjälp till självhjälp med den mest effektiva metoden: kognitiv beteendeterapi! En betydelsefull och internationellt erkänd behandlingsmetod av bl a: ångest, depression, spelberoende, anorexi och bulimi.

 

·       Kennerley ” Hantera din ångest och oro kognitiva metoder för självhjälp”

En handbok som ger hjälp till självhjälp med den mest effektiva metoden: kognitiv beteendeterapi! En betydelsefull och internationellt erkänd behandlingsmetod av bl a: ångest, depression, spelberoende, anorexi och bulimi.

 

·         Johansson & Wirbring ”Lev gott med eller utan alkohol” Lev gott med eller utan alkohol: I nuläget har Sverige minst alkoholskador inom EU, men vi står inför en anpassning till EU:s alkohollagstiftning som kommer att göra alkoholen billigare och lättare att få tag i. Det här är en bok för alla som är intresserade av alkoholfrågor, för de som känner på sig att de behöver dra ner på sin alkoholkonsumtion eller som har någon närstående som dricker för mycket. Författarna har båda lång erfarenhet av behandlingsarbete och beroendefrågor och ger oss utan pekpinnar en guide till bättre dryckesvanor.

 

·          Furmark et al ”Social fobi – effektiv hjälpmed kognitiv beteendeterapi

Social fobi kan ta sig många uttryck, alltifrån ångest vid umgänge med personer man inte känner till stark rädsla att tala inför grupp. Social fobi är ett mycket vanligt problem men få söker terapeutisk hjälp för besvären. Genom övningar och uppgifter arbetar du dig ifrån din ångest. Metoden i boken bygger på kognitiv beteendeterapi och den är grundligt prövad kliniskt med goda resultat.

Boken vänder sig dels till den som lider av social fobi, dels till yrkesverksamma psykologer och terapeuter samt till lärare och studenter på utbildningarna.

·          Giorgio Grosso ”I balans”

I slutet av 90-talet drabbades fler och fler människor av folksjukdomen "utbrändhet". Många blev sjukskrivna under månader och år utan att läkarvetenskapen kunde finna något bot. Giorgio Grossi är forskare på Stressmottagningen på Karolinska sjukhuset där människor med stressrelaterade tillstånd får behandling. Med sin bok I balans ger han råd som hjälper den stressade att ta sig ur ett hälsovådligt tillstånd. Boken kan med fördel läsas även av drabbades anhöriga, arbetskamrater och chefer, samt av var och en som är intresserad av stress och tekniker för stresshantering.

 

·          Fairburn ”Att övervinna hetsätning” Hetsätningsproblem?

Det kan drabba alla människor, men det förekommer i högre grad hos unga kvinnor.Är hetsätning ett beroende? Hur får man tillbaka kontrollen över sitt ätande? I boken ges svar på dessa frågor och många andra.Del I presenterar en mängd fakta om hetsätningsproblem.Del II innehåller en konkret självhjälpsmanual med noggranna instruktioner hur man går till väga för att få kontroll över sitt ätande. Självhjälp, som utgår från samma principer som tillämpas inom kognitiv beteendeterapi för ätstörningar, ger mycket bra resultat.Bokens viktiga budskap är: Du kan återta kontrollen över ditt ätande.Boken är viktig också för professionella som arbetar med ätstörningar eller kommer i kontakt med dessa. Som professionell kan du direkt hjälpa din klient att följa programmet. Självhjälpsprogrammet kan också användas som ett tillägg till konventionell kognitiv beteendeterapi. Hetsätningsproblem? Det kan drabba alla människor, men det förekommer i högre grad hos unga kvinnor.Är hetsätning ett beroende? Hur får man tillbaka kontrollen över sitt ätande? I boken ges svar på dessa frågor och många andra.Del I presenterar en mängd fakta om hetsätningsproblem.Del II innehåller en konkret självhjälpsmanual med noggranna instruktioner hur man går till väga för att få kontroll över sitt ätande. Självhjälp, som utgår från samma principer som tillämpas inom kognitiv beteendeterapi för ätstörningar, ger mycket bra resultat. Bokens viktiga budskap är: Du kan återta kontrollen över ditt ätande. Boken är viktig också för professionella som arbetar med ätstörningar eller kommer i kontakt med dessa. Som professionell kan du direkt hjälpa din klient att följa programmet. Självhjälpsprogrammet kan också användas som ett tillägg till konventionell kognitiv beteendeterapi.

 

·          Viktor Kaldo och Gerhard Andersson ”Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus”

I Sverige har ca 15 procent av befolkningen tinnitus – upplevelsen av ljud utan yttre källa. En del får stora problem med bland annat sömn, koncentration, nedstämdhet, irritation, oro, ljudkänslighet och hörsel. Denna bok utgör en pedagogisk, utförlig och strukturerad behandlingsmanual som hjälper den som lider av tinnitus att minska besvären och höja livskvaliteten. Behandlingen vilar på kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grund och har gett goda resultat i forskningsstudier och vid klinisk användning.

Boken är till för vårdpersonal som kommer i kontakt med tinnitusdrabbade, den som besväras av tinnitus och den som vill lära sig mer om tinnitus, tinnitusbesvär och KBT. Behandlingsmanualen kan användas både som självhjälpsbehandling och underlag för mer traditionell behandling, t.ex. i grupp. Den innehåller konkreta exempel och tydliga beskrivningar av olika behandlingsmetoder. Många av dessa, t.ex. tillämpad avslappning, sömn- och koncentrationsråd och hur negativa tankar kan analyseras och hanteras, kan tillämpas även på andra problemområden. Boken ger en tydlig och konkret inblick i dessa och andra kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker

 

·          Marie Söderström ”Sömn; Sov bättre med kognitiv beteendeterapi”

Sömn är livsviktigt. Men allt fler har idag svårt att sova. Det beror bland annat på att gränserna mellan aktivitet och vila suddas ut alltmer i det nya 24-timmarssamhället där vi ständigt ska vara tillgängliga. Eller för att vi oroar oss och ältar det vi inte hunnit med under dagen när vi väl lägger oss.

Sömnforskaren och psykologen Marie Söderström presenterar de senaste rönen om sömn och stress i denna heltäckande bok om sömnbesvär. Och hur man med hjälp av KBT, får konkreta verktyg att på egen hand komma till rätta med problemen. KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär. 

Behandlingen fokuserar på situationen här och nu och innebär ett aktivt arbete med konkreta övningar och förändringsuppgifter.

 

·          Liv Svirsky & Ulrika Thulin ”Mer än blyg – om social ängslighet hos barn och ungdomar”

En del barn är blyga, framför allt i nya situationer och tillsammans med främmande mäniskor. Oftast är det inga större problem utan det växer bort. Men en del barn behåller en ängslighet och i dagens samhälle, där det som kallas social kompetens är så viktigt, kan denna ängslighet övergå i social rädsla.

Därför är det viktigt att detta upptäcks på ett tidigt stadium och att barnet får hjälp att övervinna sina svårigheter och utvecklas till en harmonisk individ i ett naturligt och positivt samspel med sina medmänniskor.

Det här är en viktig bok om KBT (kognitiv beteendeterapi) för barn. En bok för barn, föräldrar och professionella. Författarna visar med sina exempel och tydliga övningar hur man på ett positivt sätt hjälper barnen. Föräldrarna är oerhört viktiga och i metoden ingår en föräldrautbildning och många föräldrar hittar här stöd och hjälp och tips om hur man kan gå vidare.

        

           Liv Svirsky "Föräldrahjälpen"

Om att få föräldraskapet att fungera med hjälp av beteendeterapeutiska metoder. Självhjälpsmanual för både barn och vuxna medföljer.

·          Anna Kåver ”Att leva ett liv inte vinna ett krig”

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som tilldrar sig allt större intresse. Metoden har tagit inspiration från flera olika håll, bl a dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. DBT utvecklades i USA under 1990-talet av Marsha Linehan och i Sverige har Anna Kåver, tillsammans med Åsa Nilsonne, varit en av arbetssättets ledande förespråkare. En av grundpelarna i DBT är acceptans och denna bok vill på ett lättfattligt sätt förklara begreppet och visa hur det tillämpas. Acceptans innebär att välja att se, ha och stå ut med både sin inre och yttre verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den - hur plågsam den än kan vara. Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att man avstår från att söka förändring i en svår situation, utan att man ger upp sitt krig mot tillvaron. Att acceptera är, även om det kan tyckas paradoxalt, att handla aktivt, i enlighet med sina värderingar och mål. Det är denna dialektik - ett ständigt växelspel - mellan acceptans och förändring som är en av de karakteristiska egenskaperna i DBT.

 

·          Åsa Nilsonne ”Medveten närvaro – eller vem bestämmer i ditt liv ?”

En av grundpelarna i dialektisk beteendeterapi (DBT) är begreppet mindfulness. På svenska brukar man tala om medveten närvaro. Begreppet knyter an till de zenbuddhistiska traditioner som har influerat DBT i mycket hög grad. Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre. En genomgående metafor som används i boken är "inre scen". Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära oss att styra denna repertoar - välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen. Man kan få bättre grepp om sitt liv genom att träna sig i medveten närvaro. Genom en medveten närvaro i nuet får vi en större självinsikt, på så sätt ökar också våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål. Fokus i Vem är det som bestämmer i ditt liv? ligger på hur man styr sin koncentration och uppmärksamhet. Vi får många praktiska tips. Texten är pedagogiskt upplagd och innehåller rikligt med exempel och övningar.

 

·          Hayes, Steven “Get Out of Your Mind & Into Your Life”  "Sluta grubbla, börja leva"

Get Out of Your Mind and Into Your Life offers five-step plan for coping with painful emotions such as anxiety and depression. It teaches readers how to learn life-enhancing behavior strategies that work to further the goals you value most. Readers learn to engage with and overcome painful thoughts and feelings with step-by-step acceptance and mindfulness-based techniques. You find out how to let go of control, and develop compassion and flexibility. The realization that painful feelings cannot be controlled will open the reader to the possibility of fully emotional living. Once present, engaged, and aware, readers can begin to build new lives for themselves filled with significance and meaning. This book is not about overcoming pain or fighting emotions; it's about embracing life and feeling everything it has to offer. In this way, it offers a way out of suffering by choosing to life a life based on what matters most. Finns nu översatt till svenska!

 

·          Dewolfe, Rose ”De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem”

I vårt tänkande styrs vi ofta av orealistiska föreställningar om vår omvärld och oss själva. Detta får till följd att vi gör missbedömingar som blir alltmer besvärande för oss och som färgar allt större områden av vårt beslutsfattande. För att komma ifrån sådana vrångbilder av verkligheten har Freeman och DeWolf sammanställt en lista på de vanligaste misstagen som vi gör. De presenterar också flera enkla tekniker som man kan använda sig av för att öka förmågan att tänka klart och förhindra felbedömningar och fel.

 

·          Tanner-Ball ”Att ta sig upp när man är nere”

Depressioner är vanliga, så vanliga att de har kallats för ”själens förkylningar”. Depressioner kan drabba oss alla, somliga lindrigare och andra allvarligare. Denna ”självhjälpsbok” i depressionsbehandling anknyter till det kognitiva psykoterapeutiska synsättet, nämligen att det är våra tankar som avgör hur vi mår. Genom att lära oss att styra våra tankar kan vi påverka vår sinnesstämning och ta oss ur depressiva onda cirklar. Att ta sig upp när man är nere är en praktisk, jordnära och – trots det allvarliga ämnet – humoristisk bok till hjälp för dem som själva kämpar med depressioner och för dem som professionellt eller privat vill hjälpa deprimerade medmänniskor..

 

·          Erica Falkenström ”Vad vill du egentligen?”

Boken knyter ihop människans villkor i ett existentiellt perspektiv med vardagen här och nu. Erica Falkenström, tidigare arbetslivsjournalist, nu verksam som beteendevetare och konsult med livs- och karriärplanering på schemat, har skrivit. Den fond hon håller upp utgörs av både antikens filosofer och nutidssamhället. Vems tankar tänker vi egentligen? Vems förväntningar försöker vi uppfylla? Hur ser balansen ut, den inre och yttre? För att hitta vår kärna behöver vi egen tid och vila men också ett levande sammanhang med familj/relationer och arbete. På ett konstruktivt sätt kopplas här hälsa, psykisk utmattning och otillräcklighetskänslor till våra drömmar, upplevelser av mål, mening och inflytande. Vi får hjälp att ställa de rätta frågorna för att hitta svaren. Det yttersta ansvaret är alltid vårt eget. Men vi får kraftfulla ord på vägen: Håll drömmarna vid liv!

 

·          Susan Nolen-Hoeksema ”Kvinnor som tänker för mycket”  

Hur gör man för att sluta älta? En banbrytande självhjälpsbok för alla som känt tankarna skena iväg åt fel håll. 

Ligger du vaken om nätterna och oroar dig för din hälsa? Tillbringar du timmar med att älta orättvisor du utsatts för på jobbet? Har du svårt att sluta grubbla fast det får dig att må dåligt? 

Då kan du vara en av alla de kvinnor, eller män, som tänker för mycket. I denna banbrytande självhjälpsbok beskrivs ett problem som i dagens hektiska och krävande samhälle blivit allt vanligare. Men det finns en väg ut. Författaren och psykologen Susan Nolen-Hoeksema erbjuder ett antal konkreta metoder som kan användas för att bryta en negativ tankespiral. Boken innehåller rikligt med illustrerande exempel ur verkligheten som gör det lätt att förstå och ta till sig dess budskap. 

En lättillgänglig och djupt insiktsfull bok som har alla förutsättningar att bli en modern självhjälpsklassiker.

 

·          Hellsten Tommy ”Med människan”

Hur möter man andra människor och hur möter man sig själv? I den här boken delar Tommy Hellsten med sig av sina erfarenheter omkring detta. Han skriver om svaghet, styrka, ansvar, skam, skuld och död och om konsten att undvika utbrändhet i en pressad tid.

Ur förordet: 'Jag skulle vilja avslöja den osunda osjälviskheten som är ingrodd i vår vårdkultur och uppmuntra till en sund själviskhet...'

 

”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”

Det finns ingen genväg, man uppnår styrka endast genom svaghet', skriver Tommy Hellsten och visar i den här boken att livets stora visdomar och sanningar ofta är paradoxala. 

I boken bjuds läsaren in i den process som författaren själv varit i under mer än tjugo år. En process som skapar möjlighet att återupptäcka den ofantliga rikedom som finns i den kristna tron, men som i vår kultur ofta skymts av religiös och from retorik. Han försöker klä det gamla arvet i nya ord och riktar sig speciellt till dem som känner motvilja mot den gamla kristna förkunnelsen och begreppsvärlden, och som upplever kristendomen som en stängd värld.

 

”Är det för sent att förändras ?” Är det för sent att förändras när det känns som om största delen av livet redan är levt? - Jag har alltid ställt upp för andra, hur ska jag lära mig att säga nej? - Jag är lyckligt gift sedan många år, varför blir jag då störtförälskad i andra?I den här boken inbjuder författaren och terapeuten Tommy Hellsten modigt sina läsare till en dialog utan skyddsnät. Med utgångspunkt i läsarnas egna frågor och livsberättelser skriver han bland annat om syskonskap, inre balans och tillväxt, sexualitet och närhet. Han sporrar oss till att bli medvetna om det som har format oss - barndomsupplevelser, föräldrar, besvikelser, förluster - och utmanar oss att våga förändras.

 

”Barn av livet” Resan till vuxenlivet 'Den här boken skriver jag för mina medvandrare på vägen, för alla dem som mist kontakten med barnet inom sig, för människor som vuxit upp och levt i alkoholisthem, för dem som levt i hem där incest, våld, arbetsnarkomani, trångsynt religiositet eller mentalsjukdom förekommit. Jag vänder mig till de barn som inte har fått vara barn, utan först som vuxna börjat söka efter sin barndom.'

 

”Flodhästen på arbetsplatsen” Hjälten, räddaren, syndabocken eller clownen Vilken är din roll på arbetsplatsen? Den här boken vänder sig till alla som vill få hjälp att känna igen sina egna roller och förstå hur de påverkar våra liv, inte minst på arbetsplatsen. Det handlar om överlevnadsstrategier och beteendemönster som vi tillägnat oss i barndomen, och som följer oss in i vuxenlivet. Boken sätter också redskap i händerna på företagsledare och personalansvariga, så att man kan behandla problem på arbetsplatsen.

 

·          Larsson Farm/Wisung ”Fri från oro, ångest och fobi”

Oro eller ångest känner alla människor ibland, men för den som lider av det ofta kan det begränsa livet på ett sätt som inte är önskvärt. Här beskrivs olika ångesttillstånd, till exempel fobier och paniksyndrom, och vad man själv kan göra för att må bättre. Boken utgår från den framgångsrika och alltmer efterfrågade behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi, KBT.

Fri från oro, ångest och fobier fungerar också bra som handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur behandlingen går till i praktiken.