Nutidsspaning

Kommentar januari 2023: Det har inte blivit bättre på 9 år (se nedanstående  inbjudan till dialogmöte) - istället sämre.

"Tillgänglighet" är ett ord som felanvänds i svensk sjukvårdspolitisk debatt. Vi utgår från idén om att "få snabbt när man känner att man behöver", är det som är lösningen på illabefinnande. Istället har det skapats en situation där våra vårdresurser används till många som inte behöver sjukvård. Och det är ingen tvekan om att de "mår dåligt". Tillgänglighet till sjukvård är fantastiskt när man är sjuk. När problemet är rädsla, oroande och känsla av att något är fel, så behövs inte sjukvård. Lösningen är istället kunskap och förhållningssätt till livets förutsättningar samt egen beteendeförändring.

Se gärna Hälsokorset via nedanstående länk till Youtue.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5WUICjHIL9kPbdEk-xAnjYfDh-PctAx-

TIPS: Möte angående "Hur får vi en bättre sjukvård?" 1 februari 2014

 

 I våras skrev Maciej Zaremba en artikelserie i DN, "Patientens pris", som väckte stor uppmärksamhet och startade en intensiv diskussion. Många av oss som arbetar i sjukvården upplever en stor frustration över att vi har allt mindre tid att ta hand om patienterna på ett bra sätt, vi har förvandlats till vårdproducenter och vårdadministratörer. Men vad gör vi av all frustration? Vad är det som har hänt och, viktigare, hur går vi vidare?

För att lyfta ämnet vidare bjuder nedanstående personer till en fortsatt dialog mellan professioner inom vården och samhällsvetare. Du möter representanter för flera professionsorganisationer som reflekterar över framtidens största utmaningar. Varmt välkommen till ett av årets viktigaste symposier, lördagen den 1 februari klockan 12.30 till 16.30 på Handelshögskolan i Stockholm. Sprid gärna denna inbjudan till så många som möjligt. 

Vi hoppas att få se så många som möjligt på plats för en konstruktiv dialog om framtidens vård!Klicka här för att läsa mer om seminariet och för att anmäla dig. 

Vänliga hälsningar

 

Astrid Seeberger                                                 Hans Winberg                   Stig Nyman

Docent, överläkare, författare                              Generalsekreterare             Landstingsråd

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge       Leading Health Care             Stockholms läns landsting