Läkare med gränser

Ett ideellt, politiskt obundet nätverk för sjukvård med fokus på läkekonst.

 

Verkar för att sprida kunskap via websida, debattartiklar, andra publikationer, föreläsningar och daglig egen klinisk verksamhet i läkekonstens tjänst.

 

Ideologiskt förankrad i Hippocrates ed, Hälso – och Sjukvårdslagen (som är en skyldighetslag) och i en humanistisk/existentiell människosyn med fokus på att individens autonomi, egenansvar och självbestämmande ska stärkas via inlärningspsykologisk metodik. Ormen (Askleipios attribut) som biter sig i svansen symboliserar den visa läkekonsten; vishet i form av strävan efter förmågan att kombinera kunskap/förstånd med intelligens och erfarenhet med målet att fatta beslut som är de bästa möjliga ur flera aspekter. Den slutna cirkeln symboliserar helhet och oändlighet.

Åtaganden (bland många)