Gå med i nätverket

Det är bara att skriva några rader om sig själv och maila till oss enligt nedan.

Vi som initierat nätverket har diskuterat olika former av medlemskap då vi fått förfrågningar om detta av såväl läkarkollegor som andra behandlare och anhöriga som stöttar våra idéer. Vi har kommit fram till att i nuläget är vi glada om vi hinner med att uppdatera hemsidan, debattera och föreläsa av och till. MEN vi behöver vara fler så att det blir synliggjort att det här är tankar som delas av flera.

Att man "vill vara med" innebär inte att man behöver stå för allt som sätts ut på hemsidan - varje enskild författare står för innehållet i sin text men vi lägger bara ut det som vi tycker ligger inom ramen för det vi vill stå för.

Att "vara med" innebär däremot att man i sin dagliga yrkesutövning arbetar för att bli mer medveten om vad som påverkar de val man gör och att man vill kunna härleda sitt val till ett resonemang med etisk förankring i läkareden, vetenskap och beprövad erfarenhet. Gör jag det jag gör för att gynna patientens hälsa på sikt eller gör jag det som är lättast i stunden? Hur ska jag återta ansvaret för min egen namnteckning och det som jag ordinerar? Törs jag kritiskt granska mina behandlingsutfall och utvärdera om jag bör göra något annat än det jag brukar, istället för att förklara utebliven behandlingseffekt med att patienten är "så sjuk", när problematiken egentligen handlar om effekter av svårigheter att hantera stressorer och medikalisering av dessa.

Om du vill vara med - maila Urban Bengtsson eller Åsa Kadowaki. Skriv några rader om dig själv och din mailadress så lägger vi ut det under fliken "Vi är med".