Föreläsarbank

Åsa Kadowaki (psykiater) asa.kadowaki@lakaremedgranser.org

- Curlingsjukvård - medikalisering, Gränssättning - praktiska övningar, Professionalism, Psykiatrisk diagnostik, Psykiatriska diagnoser inklusive personlighetsstörningar.

Olle Wadström (psykolog, leg. KBT-psykoterapeut och handledare) olle.wadstrom@psykologinsats.se

Inlärningsteori, beteendeanalys. Tvångssyndrom. Ältande/oroande. 

Urban Bengtson (distriktsläkare) urban.bengtsson@lakaremedgranser.org

- Läkarrollen vid sjukskrivning. Professionellt förhållningssätt.

Beatrice Peebo (ögonläkare) beatrice.peebo@liu.se

- Professionell gränssättning - falldragningar, Läkares ledarskap

  Ögonsjukdomar 

Owe Landström ( anestesiolog, smärtläkare)

- Medikalisering

Malin Bruhn (KBT-psykolog) malin.bruhn@psykologpartners.se

- KBT- behandling av barn 

Johannes Lundell (KBT-psykolog med MINT-utbildning) johannes.lundell@psykologpartners.se

- MINT (Motivational Intervieving Network of Trainers)

 "Varför gör inte patienterna som vi säger?...om konsten att skapa motivation till livstillsförändringar" 

Torbjörn Rudström (läkare företagshälsovård, försäkringsläkare) torbjorn.rudstrom@forsakringskassan.se

- Patologisering av livet, Försäkringsmedicin