Centrala artiklar

www.viktigtpariktigt.nu fliken "för sjukvården"

Fakta och fiktion i psykoterapiforskning av Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut (KBT)

Stödet för psykodynamisk terapi av Billy Larsson, leg. psykolog

Läkaren som talar om hållbar medicin, intervju med Linn Getz i Läkartidningen nov 2009


www.dn.se/ledare/signerat/obildbara-eller-bara-foraktfullaUnderordnade sidor (1): DNledare
Comments