Vi är med‎ > ‎

Initiativtagare till nätverket

Åsa Kadowaki
Född 1966.
Läkarutbildningen i Linköping HT 1987-1993.
AT på Kärnsjukhuset i Skövde 1993-1995
ST Psykiatri Skövde 1995-1997
(föräldraledig 97-99, vikariat inom psykiatrin i Visby -99 och i Linköping 2000)
ST Psykiatri Linköping 2001-2003
Specialist i psykiatri 2003
(föräldraledig 2004)
Anställd hos Psykologpartners W&W sept 2004- febr 2011.
Leg. KBT-psykoterapeut mars 2011 (Linköpings Universitete)
Arbetar med konsultationspsykiatri i primärvården. Genomför second opinions, föreläser och handleder.


Beatrice Bourghardt Peebo
Född 1968
Läkarutbildning i Lund 1986-1992
AT i Simrishamn 1992-1996
Föräldraledig 1993 och 1996
Vikariat som distriktsläkare, vårdcentralen Ekholmen, Linköping 1997-1998.
ST vid ögonkliniken i Linköping 1998-2003
Specialist i ögonsjukdomar 2003
Överläkare vid Ögonkliniken i Linköping 2006
Arbetar som ögonspecialist, undervisar läkarstudenter och är ansvarig för ST-läkare vid ögonkliniken i Linköping. Doktorandanmäld och forskar vid institutionen för neurologi och rörelseorgan, Universitetssjukhuset i Linköping.
Jag är särskilt intresserad av att jobba med läkarrollen. Hur kombinerar vi bäst ”patienten i centrum” med besparingskrav från politiker och våra egna känslor? Kan vi bli bättre på att sätta gränser? 

Urban Bengtson
Född 1964
Läkarutbildning påbörjad Uppsala 1986 avslutad Linköping 1997
Vikariat som underläkare LAH-kliniken Motala 1997
Vikariat som underläkare neuro klin Linköping1998
AT Motala 1998-2000
Vikariat som distriktsläkare inom primärvården Östergötland 2000-2001 
Specialist i Allmänmedicin 2009. Pågående steg I-utbildning i KBT.
Föräldraledig under 1999, 2002 och 2006.
Medlem i Östergötlands sjukskrivningskommitté (läkarnas resurs för samtal kring sjukskrivningsfrågan) sedan 2004 och i Östergötlands landstings etiska råd sedan 2009.

Malin Lundberg Isaksson
Född 1968
Auktoriserad socionom, examen 1990
Som socionom arbetat som flyktingsekreterare, skolkurator, resurssamordnare, primärvårdskurator.
Folkhögskolelärareexamen 1994, inriktning beteendevetenskapliga ämnen. Vikariat på Örebro folkhöskola 2000.
Basutbildning i kognitiv psykoterapi, 30 p. Examen 2007.
Vid sidan av detta arbetat som frilansande kulturrecensent Örebro Kuriren 1990-1996, ansvarat för kringarrangemang under Kammarmusikfestivalen Saxå Herrgård 1990-1997, på uppdrag av Sveriges ständiga representation vid EU Bryssel ansvarat för lunchverksamhet och representationsmåltider, jobbat i antikaffär och haft cateringuppdrag tillsammans med min make.
Arbetar idag som samtalsterapeut vid Vadstena VC, psykosociala teamet.

Elvar Theodorsson
Född 1953.
Laboratoriemedicinare och professor som har arbetat med 
undervisning och forskning sedan 1980 och med administration inom 
universitet och landsting sedan 1985. Involverad i Europaunionens 
harmonisering av specialutbildning och specialistexamina inom 
Laboratoriemedicin under 11 års tid och i medicinskt kvalitetsarbete sedan 1985. Mentor för yngre kollegor.

Comments