Sjukskrivningar

Förhållningssätt till sjukskrivning


Sjukskrivningspolicy för vårdcentraler av Monika Engblom, distriktsläkare från Stockholm


Sjukskrivningsråd av Bengt G. Jöhnson, distriktsläkare från Malmö


Sjukskrivningskonsultation, vad är det? av Renée Vickhoff, distriktsläkare i SkåneReflektioner kring sjukskrivning


I huvudet på en gammal företagsläkare av Gun-Britt Karlsson, företagsläkareArbetsförmåga


Underlag för bedömning av funktions- och arbetsförmåga av Johan Grafström


Betänkande från Regeringen nov 2009


Comments