Läkare med gränser

Ett ideellt, politiskt obundet nätverk för sjukvård med fokus på läkekonst.
 
Verkar för att sprida kunskap via websida, debattartiklar, andra publikationer, föreläsningar och daglig egen klinisk verksamhet i läkekonstens tjänst.
 
Ideologiskt förankrad i Hippocrates ed, Hälso – och Sjukvårdslagen (som är en skyldighetslag) och i en humanistisk/existentiell människosyn med fokus på att individens autonomi, egenansvar och självbestämmande ska stärkas via inlärningspsykologisk metodik. 

Ormen (Askleipios attribut) som biter sig i svansen symboliserar den visa läkekonsten; vishet i form av strävan efter förmågan att kombinera kunskap/förstånd med intelligens och erfarenhet med målet att fatta beslut som är de bästa möjliga ur flera aspekter.
Den slutna cirkeln symboliserar helhet och oändlighet.

Åtaganden (bland många)

 • 2023 Under pandemiåren fortsatte samma fokus på läkekonst och professionalitet. 2020 ställdes det mesta in från mars och framåt. 2021 återupptogs olika kontakter och flera utbildningstillfällen skedde digitalt. På Läkarprogrammet i Linköping påbörjade 2020 projektet "Hållbar student" utgående från inlärningspsykologi och lära studenterna att använda funktionell beteendeanalys för att bredda sin beteenderepertoar och hantera utmaningar. Undervisningen utgår från studenternas egna problemsituationer och får lära sig att "SORKKa" utmanande situationer. Målet är att bidra till ökat eget medvetet agerande i egen värderiktning och konkurrera ut automatiserade fight/flight-beteenden som känns skönt kortsiktigt men som långsiktigt bidrar till sensitisering för det man undviker. Hållbar student - hållbar medarbetare.
 • https://www.youtube.com/playlist?list=PL5WUICjHIL9kPbdEk-xAnjYfDh-PctAx-
 • 19-03-20 och 21: Läkemedel i Skåne Plenarföreläsning med Åsa Kadowaki:Att hjälpa långsiktigt istället för att stjälpa kortsiktigt
 • 19-03-13 och 14: Capios Läkardagar i Göteborg. Föreläsning med Åsa Kadowaki om professionalism och vikten av att göra medicinska bedömningar. Det går inte att bli bättre på något genom att undvika det...
 • 19-02-26 Ekdal och Ekdal (svt) om den psykiska ohälsan Inslag med Åsa Kadowaki
 • 2018 - Urban Bengtson handleder distriktsläkargrupper i Sörmland
 • 17-02-09 och 10 Föreläsning om Medveten professionalism att göra medicinska bedömningar Individens ansvar att leva sitt liv. Halvdagsföreläsning med Åsa Kadowaki för Allmänmedicinska utbildningskommitén i Karlstad
 • 17-02-01 Handledningar distriktsläkare i region Kalmar samt föreläsning Let's ACT om förändrad syn på psykisk ohälsa och nya behandlingsinterventioner istället för att undvika stress 
 • 15-12-11 Föreläsning Medveten professionalitet-att hitta resurser istället för att fastna i hinder, Åsa Kadowaki på Oskarshamns Folkhögskola via Landstinget Kalmar/För ett friskare, tryggare och rikare liv
 • 15-12-04 Föreläsning VÅGA vara professionell via Fyrbodals Försäkringsmedicinska Forum Tema "Lär ut istället för att försöka behandla bort något som är normalt" med Åsa Kadowaki
 • 15-11-17 Handledning av läkargruppen VC Åttkantig, Karlstad. Färdighetsträning - hjälpa istället för att stjälpa (se verktygslåda på www.viktigtpariktigt.nu)
 • 15-11-06, ,-10 och-16 Medarbetarskap: Medveten professionalitet och personligt åtagande. Om att äga sig själv och sina egna beteenden. Utvecklingsdagar för medarbetarna på Kirurgkliniken, US, Linköping, med Åsa Kadowaki
 • 15-10-15 Handledning av Västra Götalands processledare samt förläsning för distriktsläkare Våga vara professionell, Åsa Kadowaki

 • 15-09-24 Nationell Forum för Försäkringsmedicin Åsa Kadowaki föreläser om 10 år med sjukskrivningsmiljarden: Vi måste byta mindset från det vi vill undvika (psykisk ohälsa) till det Vi vill UPPNÅ (psykisk hälsa) samt föreläsning"Lär ut istället för att försöka behandla bort".                                                                                           
 • 15-09-08 och-23 FAKTAdagar i Jönköping Alternativ till sjukskrivning och SSRI vid psykosocial ohälsa. Åsa Kadowaki föreläser för distriktsläkarna och rehabsamordnarna
 • September -December 2015 Utvecklingsprojekt sjukskrivningsprocessen Tidaholms Vårdcentral rehabkoordinator Susanne Olsson tillsammans med Åsa Kadowaki (handledning 4 halvdagar)

 • 15-08-18 och 19 Medveten professionalitet Utvecklingsdagar med Rehabmedicinska kliniken, US, Linköping
 • 15-06-16 NCGP i Göteborg Workshop/föreläsning om Acceptance and Commitment Training. Åsa Kadowaki tillsammans med professor Eivind Meland, Bergen och docent
 • April 2015, 2 utbildningstillfällen med Medicinkliniken US, Linköping Medveten professionalitet - gör din medicinska bedömning och stå för den!

 • 15-03-13 Hitta resurser istället för att fastna i hinder Samordningsförbundet tillhandahåller föreläsning med Åsa Kadowaki med fokus på empowerment

 • 15-02-27 Våga vara professionell! Att kunna ta del av patientens lidande utan att medkalisera det och motverka hälsa. Föreläsning med Åsa Kadowaki i Skövde via FinSam samt föreläsning för personalen på Norrmalms VC, Skövde
 • 15-01-30 Temadag i Tidaholm - för ett friskare samhälle Åsa Kadowaki föreläser om psykisk hälsa och handleder läkarna på VC i Tidaholm
 • 2015-01-07 Tandläkarkongress i Bergen Åsa Kadowaki föreläser med Per Häger och Kalle Arnelund om att bibehålla sin professionalitet vid patientdriven vård
 • 14-12-12 Etik och medveten professionalitet Föreläsning med Åsa Kadowaki på postgraduate utbildning för anestesisjuksköterskor i Linköping
 • 14-11-07 Föreläsning med Urban Bengtson på Riksby Vårdcentral i Bromma Stockholm för ST-läkarna i allmänmedicin i Västerort under rubriken ”Valmakt eller vanmakt - vad är valen i dagens sjukvård"
 • 14-11-07 Hjälpa eller Stjälpa? Föreläsning/handledning med Åsa Kadowaki för Arbetsförmedlingen Umeå/Luleå 
 • 14-10-24 Våga vara professionell! "Vad gör du när patienten driver vården dit du inte vill?" Åsa Kadowaki föreläser på Tandvårdsdagarna i Örebro
 • 14-09-04 Försäkringsmedicinsk kurs på konferensen Framtidens Läkare: Åsa Kadowaki problematiserar om professionalitet och vikten av att kunna göra en egen bedömning för att undvika medikalisering av normala reaktioner på livets påfrestningar
 • 14-09-03 Helsingborgs Läkarsällskap Kvällsföreläsning med Åsa Kadowaki om den förändrade läkarrollen
 • 14-08-28 "Våga vara professionell" Åsa Kadowaki föreläser för Odontologiska föreningen som har årsmöte i Ystad
 • 14-08-20 Föreläsning med Urban Bengtson för Ortopedkliniken i Umeå: "Valmakt eller vanmakt" - vad kan man välja i dagens sjukvård? Om kundperspektiv och beställning av vård och vad det gjort med patient-läkarrelationen
 • 14-05-27 Föreläsning Patientnämnden region Skåne/Kristianstad Urban Bengtson och Åsa Kadowaki pratar om professionalitet och att det man vill ha är inte alltid det man ska ha.
 • 14-04-08 ST-läkardag i Varberg tema professionalitet med Åsa Kadowaki
 • 14-03-13 Föreläsning i Skövde av Åsa Kadowaki om att kunna skilja på friskt och sjukt samt inte medverka till medikalisering av livet och dess förutsättningar.
 • 14-02-28 Föreläsning för Arbetsförmedlarna i Bollnäs med omnejd Åsa Kadowaki pratar om att hitta resurser istället för att fastna i problem
 • 14-02-14 Föreläsning för psykiatrin och primärvården på Gotland. Åsa Kadowaki pratar om hur vi kan förhålla oss till det ökade söktrycket på vården. Vad behöver behandlas och vad är alldeles normalt? Hur avstår man medikalisering? Hur samarbetar vi för att våra resurser ska användas optimalt? Om diagnostik, gränser och kommunikation
 • 13-11-26-27 "Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom?" Kunskapscentrum för jämlik vård bjuder in till två heldagar med olika föreläsare för att problematisera kring detta. Åsa Kadowaki föreläser en timma 26/11 och ger sin bild av den aktuella samhällsproblematiken och utmaningar för individen.
 • 13-11-04 Urban Bengtson föreläser för ST-läkare i anestesiologi: Vad är valen i dagens sjukvård?
 • 13-10-25 AT-forum Uddevalla. Urban Bengtson föreläser: Vad är valen i dagens sjukvård?
 • 13-10-09 Allmänmedicinskt höstmöte Göteborg, Urban Bengtson föreläser: Valmakt eller vanmakt; Valfrihet, eller vad kan man  välja i dagens sjukvård?  
 • 13-04-23 Utbildningsdag för Distriktsläkarna i Jönköpings län. Tema Gränssättning med Å.K.
 • 13-04-11 St Eriks ögonmottagning har utbildningsdag med Åsa Kadowaki med fokus på handläggning av svåra ärenden
 • 13-03-25 Åsa Kadowaki handleder läkarna på VC Åttkanten i Karlstad
 • 13-03-07 Åsa Kadowaki föreläser för Finsam i Malmö, om att hitta resurser 
 • 13-02-01 Åsa föreläser för personal på AF och FK i Söderhamn, tema professionalitet

 • 12-11-08 SMER-konferens Autonomi till varje pris Åsa Kadowaki pratar om "Vem som bestämmer"
 • 12-11-07 "Varför KBT?" Undrar filosofiska instutitionen i Bergen. Åsa Kadowaki föreläser för studenter och lärare. 
 • 12-10-16 Halvdagsutbildning för distrikstläkarna på VC Åttkanten, Karlstad "Att handlägga återvändande, överutredda,besvikna och frustrerade patienter"//Åsa Kadowaki
 • 12-10-11 Heldagsutbildning Finsam Att leva sitt liv - vad behövs för stöd för att kunna göra det? //föreläsare Åsa Kadowaki
 • 12-09-26 ST-seminarium, Stockholm Halvdagsföreläsning om professionalitet och gränssättning av Åsa Kadowaki
 • 12-04-24 Etikens dag Helsingsborg. Urban Bengtson föreläser: Valmakt eller vanmakt
  Valfrihet, eller vad kan man  välja i dagens sjukvård? 
 • 12-02-27 och 12-05-14 kl 13.15-16.00 Praktisk träning i ACT-interventioner Kontakta Åsa Kadowaki för information om lokal samt anmälan
 • Kvällsföreläsning SYLF Ö-götland Åsa Kadowaki pratar om Läkarrollens förändring
 • 11-10-21 Föreläsning om "Etik i vår tid" för narkossköterskor under vidareutbildning. Åsa Kadowaki föreläser 2h utifrån sin bok. 
 • 11-09-29 Föreläsning Sv. privata gynekologer "Läkare med Gränser eller curlingdoktor? Jag gör ju bara som patienten säger" Halvdag med Åsa Kadowaki
 • 11-09-21-22 ST-läkardagar i Göteborg Åsa Kadowaki föreläser och handleder utifrån läkekonst och gränser
 • 11-09-10 Arbetsdag i Lkpg med målet att skapa en aktivitetsplan för LmG Öppet för alla intresserade. 10-16, Yogakrafts lokaler, Norrsvängen 2. Anmälan till Åsa K
 • 11-05-11-12 Utbildningsdagar för distriktsläkarna i Sörmland
 • 11-04-29 Öppet Möte LmG, Tema "Verktyg", Psykologpartners, 12.30-16.00 (anmälan till Åsa Kadowaki via mail)
 • 11-03-11 Öppet Möte LmG, Psykologpartners, Linköping 12.30-16.00 (anmälan till Åsa Kadowaki via mail)
 • 11-02-17 Region Skåne "Förbättrad sjukskrivningsprocess" Temadag för psykiatrin och Försäkringskassan med Åsa Kadowaki kl 9-16, St Gertrud, Malmö
 • 11-02-15 SFAM Forummöte i Västerås Föreläsning "Svensk sjukvård till vanvett" med Åsa Kadowaki 19-20
 • 11-02-08 ST-utbildning Psykologpartners Stockholm. Temadag "Läkarbeteenden" 9-16
 • 11-01-28 Allmänläkardagarna i Göteborg "Lakej eller Ledare" Föreläsning om Läkare med Gränser kl 8.30-9.30 samt 11.00-11.00
 • 11-01-20 Kvällsföreläsning för danska gynekologer på Sandbjerg, Jylland
 • 101216 8-16 Temadag för S:a Bohusläns öppenvårdsgynekologi om Professionalitet
 • 101203 12.30-16.00 LmG-möte Psykologpartners Lkpg. Öppet för alla
 • 101109 9-16 Läkaresällskapets Etikdag, Sthm. (Å.Kadowaki föreläser 40 min om Pateint-Läkarrelationen i cyberrymden
 • 101029 12.30 -16.00 LmG-möte Psykologpartners Lkpg. Öppet för alla
 • 101027 Åsa Kadowaki föreläser utifrån sin bok "Svensk sjukvård till vanvett" för Region Skåne (primärvård/psykiatri)
 • 101013-15 Svensk Förening för Allmänmedicins HÖSTMÖTE i Åre. LmG närvarar med Urban Bengtson och Åsa Kadowaki under tema gränssättning och sunt självhävdande
 • 100528, 12:00-16:00. LmG-möte på Psykologpartners. Öppet för alla.
 • 100416, 12:00-16:00. LmG-möte på Psykologpartners. Öppet för alla. Tema "Hur vi ska verka?"
 • Föreläsningar på SöS 100210, 0217 och 0226, VO Obstetrik och gynekologi. "Håller vi på att bli trygghetsnarkomaner?" Om professionellt förhållningssätt.
 • 100212, 12:00-16:00. LmG-möte på Psykologpartners. Öppet för alla! Fokus på nutidsspaningar - samhällsfenomen som påverkar sjukvården                                           
 • 091218, 12:00-16:00. LmG-möte på Psykologpartners. Öppet för alla!
 • 091102, 9.00-16.00 ST-läkarutbildning i Karlskrona. Åsa Kadowaki håller en föreläsning om läkarrollens förändring och att som professionell lära sig hantera den kliniska vardagen ("Why are doctors so unhappy?")
 • 091023, 12:00-15:30. LmG-möte på Psykologpartners. Öppet för alla! Diskussioner angående kriser och deras hantering - artikel?
 • 090930, 13.30-17.00 Föreläsning "Läkare emellan" i Växjö, Utvandrarnas Hus. Om Läkare med Gränser, Urban Bengtson och Åsa Kadowaki
 • 090915-16, Utbildningsdagar Allmänläkarföreningen i Östersund, Åsa Kadowaki föreläser om professionalitet och Curlingsjukvård
 • 090826 Föreläsning av Åsa Kadowaki, "Håller vi på att bli trygghetsnarkomaner i vården" Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, årskongress i Norrköping 090824-28
 • 090825-26 Konferens om Effektivare rehabilitering i vården, Conductive, Stockholm, Åsa Kadowaki föreläste om inlärningsteori och konsekvenser av beteenden.
 • Debattartikel om vårdval i Läkartidningen # 30-31 2009, "Humanism och att fritt få välja. Vad är det man vill köpa - vad är det vi säljer?Underordnade sidor (1): Nutidsspaning
Comments